"));
هفتاد و دو صبح
چند روز است که مشغول نوشتن یک شعر تازه‌ام. با این مصراع شروع می‌شود:
"هفتاد و دو صبح مانده تا صبح ازل"
نظرتون چیه؟ مشتاقم بدونم.

پی‌نوشت:
شعرها نوشته می‌شوند.گفتنش کار دیگری است.

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر