"));
نه از این عشق ها...
عشق من با تو حرف دیروز است
نه از این عشق های امروزی
آن زمان عشق ها طهارت داشت
نه از این فسق های امروزی
بی تو در کلبه گدایی خویش
نه از این برج های امروزی
رنج هایی کشیده ام که مپرس
نه از این رنج های امروزی
تا ابد جام شوکران پر باد
نه از این زهرهای امروزی

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر