"));
نگاهی به یک تفکر راهبردی(1)
یا لطیف

هفته اول آذر ماه را به مناسبت تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی (رحمه الله علیه) هفته بسیج نامیده اند. هر ساله در این روزها مراسم و برنامه های مختلفی برگزار می شود که در آن ها یاد این نام گذاری و تشکیل گرامی نگاه داشته می شود. آن چه در این مجال در پی آن هستم پرداختن و بررسی- در حد امکان- اهداف راهبردی امام در تشکیل این نهاد انقلابی و مردمی است.
تکیه بر دو صفت انقلابی و مردمی از آن روست که این نهاد اساسا نهادی انقلابی است نه به این معنا که ثمره انقلاب اسلامی ایران است- که البته هست- بلکه از آن رو که این نهاد سرشتی انقلابی دارد و پایبند چهارچوب های پوسیده و منقرض بیرون نخواهد بود و هر جا که ساختارها بویی از حقیقت و واقع نبرده اند بر آن ساختار خواهد تاخت و آن را بی اعتبار خواهد ساخت؛خواه این ساختار ساختاری سیاسی باشد یا نه...و مردمی است از آن رو که تنها و تنها بر اساس حضور مردم و روحیه آزادی خواهی و ظلم ستیزی آنان شکل و قوام می گیرد و نه بر اساس بخشنامه ها و دستورات و ساختارهای خشک رسمی و مقرراتی که خیلی از اوقات آن ها هم بویی از واقعیت نبرده اند.
اساس انقلاب اسلامی مردم ایران بر پایه نویدی است که خداوند متعال در قرآن کریم بدان اشاره کرده است که "نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین"(1). و همین بشارت بود که مستضعفین زمین را نیز به این انقلاب و ثمرات آن امیدوار ساخت و آنان را بر درستی این وعده آیتی نو نمایاند.
"تشكيل بسيج در نظام جمهورى اسلامى ايران يقيناً از بركات و الطاف جليه خداوند تعالى بود كه بر ملت عزيز و انقلاب اسلامى ايران ارزانى شد."(2)با قاطعیت می توان گفت که بی شک بسیج یکی از مهم ترین و بنیادی ترین نهادهایی است که پس از پیروزی انقلاب به وجود آمد.امام خمینی بارها در مناسبت های مختلف نگاه آرمانی خود به مقوله انقلاب و علی الخصوص بسیج را بیان نموده اند و صد حیف که این نگاه آرمانی برای بسیاری از ما هنوز نامکشوف و غریب باقی مانده است.
حضرت امام(رحمه الله علیه) بارها و به مناسبت های مختلف به وجود دو جبهه مستضعفین و مستکبرین در عالم اشاره نموده اند،از جمله در سخنرانی 24 اردیبهشت 58 در جمع مسلمانان هندی و پاکستانی مقیم ایران می فرمایند:" بايد اين نهضت در تمام عالم- نهضت مستضعف در مقابل مستكبر- در تمام عالم گسترده شود. ايران، مبدأ، و نقطه اول و الگو براى همه ملتهاى مستضعف [باشد]. ملتهاى مستضعف ببينند كه ايران با دست خالى و با قدرت ايمان و با وحدت كلمه تمسك به اسلام، در مقابل قدرتهاى بزرگ ايستاد و قدرتهاى بزرگ را شكست داد. ساير اقشار ملتها به اين رمز اسلامى، به اين رمز ايمانى، اقتدا كنند. در تمام اقشار عالم، مسلمين بپاخيزند؛ بلكه مستضعفين بپاخيزند. وعده الهى كه مستضعفين را شامل است، و مى فرمايد كه ما منت بر مستضعفين مى‏گذاريم كه آنها امام بشوند در دنيا، و وارث باشند.امامت حق مستضعفين است، وراثت از مستضعفين است؛ مستكبرين غاصبند، مستكبرين بايد از ميدان خارج بشوند. ما مستكبرين ايران را از صحنه بيرون كرديم، و به جاى آن مستضعفين نشستند."(3) این تاکید در سخنان امام(رحمه الله علیه) چنان پر رنگ و بنیادی است که می توان بدون هیچ شک و شبهه ای این تفکر را جزء اساسی ترین پایه های فکری ایشان دانست. ایشان هم چنین به الگو برداری ملت ها از ملت ایران نیز تاکید می کنند و آنان را به اقتدا به این رمز ایمانی فرا می خوانند.

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر