"));
امام(ره) به ما آموخت ...
يا لطيف

دست ما اگر به نخل بلند وجود او نمي رسد، دست خميني كه مي رسيد. او آمد تا معناي «انتظار» را به اين امت بياموزد، در آينه وجود خود كه اسوه مصاديق منتظران بود؛ و اكنون ديگر دور افلاك را مرادي نيست جز آنكه منتظر مهدي باشد.
امام(ره) به ما آموخت كه « انتظار در مبارزه است » و اين بزرگ ترين پيام او بود، و پس از او، اگر باز هم اميدي ما را زنده مي دارد همين است كه براي ظهور آخرين حجت حق مبارزه كنيم. امام(ره) ما را آموخت كه « عرفان را با مبارزه جمع كنيم» و خود بهترين شاهد بود بر اين مدعا كه عرفان عين مبارزه است...

كتاب " آغازي بر يك پايان"- سيد مرتضي آويني

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر