"));
قالوا سلام...
دیدار روی ماهت بر ما حرام کردند
خود آمدند و زان جام شرب مدام کردند
گفتند جاهلان را در کوی یار ره نیست
بر جاهلان این ره قالوا سلام کردند

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر