"));
بهاران
با آمدنت شکوفه زاران گل کرد
صف های زیارت جماران گل کرد
در فصل خزان آدمیت بودیم
وقتی که تو آمدی بهاران گل کرد


برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر