"));
روز نو
یا محول الاحوال

سال نو که می آید فرصت برای خیلی کارها فراهم تر است، همان کارهایی که تا پیش از این هم می شد انجام داد اما بهانه می خواست و کدام بهانه بهتر از همین نو شدن زمین و زمان...
حالا باید از توی پستوی هزارتوی ذهن؛ خاطرات گذشته را مرور کرد، یاد آن هایی که تا دیروز بوده اند و الان فقط خاطره ای کم رنگ یا پررنگ جایشان نشسته، یاد روزهای خوبی و عاشقی، یاد رفقایی که حالا فقط می شود توی مراسم ختم دیدشان، یاد...
از این ها که بگذریم این نو شدن فرصت خوبی است برای فکرهای نو، حرف های نو، کارهای نو و ...و کهف هم از این قاعده مستثنا نیست. کهف هم باید برای خودش کاری بکند تا از این به شود...
چند روزی فرصت شد که بعد از مدت ها چند روزی با محسن عزیز باشیم و چه رنج ها که از این با هم بودن تحمل نکرد...باری فرصت خوبی بود که حرف های جدیدی بزنیم و برنامه های جدیدی بریزیم تا "یار که را خواهد و میلش به که باشد"...

پی نوشت:

1. رفقای خوب و قدیمی ام زیارت قبول.

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر