"));
معرفی یک مرض
تا به‌حال برای‌ت پیش آمده است که از پس خواندن، زیاد خواندن؛ حال‌ات از هرچه کتاب است به هم بخورد؟ که این همه خواندن چه سودی و منفعتی برایت داشته است و چه اتفاق ناافتاده‌ای برای‌ات پیش آورده است؟ چیزی از این درد هم نشنیده‌ای؟ و یا کسی را ندیده‌ای که به هم‌چه دردی گرفتار شده باشد؟ فکر کرده‌ای که چرا آدم‌ها به این حال و روز ممکن است بیفتند؟ و این‌که چه‌طور می‌شود ازش جلوگیری کرد؟ و اگر کسی را دیدی که مرض به‌اش سرایت کرده بود و ازت کمک خواست چه‌طور باید کمک‌اش کنی؟

پ.ن:
چند وقتی هست که با دو تا مجله آشنا شده‌ام که یکی‌اش تازه پیش شماره‌اش درآمده و اسم‌اش راه است: قرار است ارگان اخراجی‌های سوره باشد. دیگری هم فرهنگ پویا. البته هابیل را هم تا چند وقت پیش نخوانده بودم‌اش.

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر