"));
دفتر شعرم...
نشسته‌ام نه بدان سان که بر لبِ جویی
دویده‌ام نه بدان سان که سوی دل‌جویی
پر است دفتر شعرم ز شعرهای تهی
سروده‌ام نه بدان سان که شعر خواجویی

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر