"));
هر دم از عمر...
يا لطيف

اتفاقات اين چند روز برايم اعجاب آور شده است، برکناري وزير اقتصاد و حرف هايش در مراسم توديع و معارفه و موضع گيري دولتي ها در اين زمينه؛ اين يادداشت روزنامه ايران هم که ديگر نورعلي نور؛ نامه نگاري رييس جمهور و رييس مجلس هم که ديگر جاي خود.

اين جا اساسا سياسي نيست و من هم نمي خواهم وارد بحث هاي سياسي شوم، تنها مي خواهم نظرتان را در مورد اين مطالبي که گفتم بدانم؛ البته از نظر فرهنگي باشد فبها المراد؛.

پي نوشت:

*دوست گرامي "از همين حوالي" از اينکه اين همه تاخير در جواب گويي دارم ببخشيد، تنها دليل اين امر دو چيز است "تنبلي" و "نشدنش".تنبلي که احتياج به تعريف ندارد اما در مورد نشدن؛مثل اينکه نقد نوشتن براي ميراث هم مثل نوشتن براي آن سخت است، راستش را بخواهيد يکي دوبار نشستم که بنويسم اما نشد؛باري به هر جهت قول مي دهم که هر چه زودتر جوابي بنويسم.

*يک نامه براي کهف رسيده بود که متاسفانه اصلا خوانا نبود هر چه تلاش کرديم نشد که بفهميم چيست.با عرض شرمندگي دوباره ارسال کنيد.

*يکي از مسايل مهم در نقد و اتقان بحث مشخص بودن طرف هاي بحث است بنابراين خواهش مي کنم که دوستان با اسامي اصلي به اظهار نظر و نقد بپردازند.هر چند مي دانم که برخي بحث خرما و منع را پيش خواهند کشيد که چون همه اين حقير را مي شناسند موضوعيت ندارد.

*امروز سيد حيدر زنگ زده بود و مي گفت که اختتاميه سه شنبه است، در ضمن مي گفت که يکشنبه هفته بعد قراره بچه هاي قديمي و جديد دور هم جمع شوند، خوش حال شدم و اميدوارم که بتونم بيام.

برچسب‌ها:

تا به حال 0 نفر نظر خود را گفته‌اند:

ارسال یک نظر