"));
حدیث پیمانه
بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی بود به اسم حکومت خمینی که با هیچ ناحقی نساخت تا سرنگون شد؛ما از سرنگونی نمی ترسیم، از انحراف می ترسیم.

شهید غلامعلی پیچک

برچسب‌ها: